Klubnyheder

Multibane i Terndrup bliver en realitet i 2016

26. april 2018, 10.34


Terndrup by får en ny multibane i 2016, da det er lykkedes af samle 645.000 kr til projekt multibane.

Igennem flere år har en projektgruppe bestående af medlemmer fra Terndrup Idrætsforening, Terndrup Borgerforening, Terndrup Idrætscenter og Terndrup Skole arbejdet på at få etableret en multibane i Terndrup til fælles glæde og gavn for alle byens borgere – såvel skolebørn, som dagplejere, børnehave, unge og ældre.

Projekgruppen har søgt midler og støtte til multibane projektet hos mange fonde og det lokale erhvervsliv. Status er nu, at projektgruppen netop har modtaget tilskud på 30.250 kr. fra Spar Nord Fondens sidste uddeling i 2015. Med beslutningen i Terndrup Idrætsforening om også at donere 30.000 kr. fra Folkefestens overskud i 2015 – selvom de allerede har bidraget med del af overskuddet i 2013 – er vi nu i mål og har tilsagn om den samlede anlægssum på 645.000 kr. Projektgruppen er derfor nu i fuld gang med at indgå de endelige aftaler omkring etableringen.

Der skal gives stor tak for støtte til:

Rebild Kommunes Byzonepulje
Lokale- og Anlægsfonden
Fritidsrådet
Sparekassen Hobro Fonden
Spar Nord Fonden
Terndrup Olderlaug
Terndrup Borgerforening
Terndrup Idrætsforening – overskud fra Folkefesten
Sundhedscenter Terndrup

Samt flere af de erhvervsdrivende fra Terndrup by( Dansk El & Energi ApSIdeMøbler, Saxen2, 3FHimmerlands Alarm – El og VVS ApS, Lautbrogaard Byg ApS, Pizza & Grillhuset, Spar Nord BankTerndrup Energi & VVS ApS, Terndrup Tømrer- og Snedkerforretning, Areco Profiles, J.Molin Holding ApS, Industriens Grundejerforening, Byens Taxa og Terndrup Kro).

Overskuddet fra salg af bogen om Terndrup Sygehus er doneret til det velgørende formål, ligesom overskuddet fra de høvdingebold-turneringer, der har været afholdt de senere år også er øremærket til Multibanen.

Første spadestik til multibanen forventes at blive ca 1. april, og det skal siges at det ikke er nogen aprilsnar :).

Specifikationer for Multibane i Terndrup

Multibanen bliver 20 meter bred og 40 meter lang, hvor der er 24 mm kunstgræs med sandfyld som underlag. Siderne på multibanen bliver lavet af sibirisk lærketræ, som har en flot lys farve.

Der bliver håndboldmål i begge ender af multibanen. På tværs af multibanen bliver der i den ene ende basketballstativer, og i den anden ende bliver der små mål, som er indbygget i banderne. Der vil også være mulighed for at spille beachvolly og tennis på multibanen, da der kan opsættes beachvolly- og tennisstøtter med net.

Der laves en service/handicaplåge i banden, så det er nemt at komme til og fra multibanen. Der indbygges sidde- og opholdsområde på den ene langside. Langs den ene side og ende (øst/syd) vil der blive opstillet et højt spærrenet.

På længere sigt skal der arbejdes på at få området udbygget med udendørs fitness redskaber, og stisystem til løb-, gang- og cykelruter rundt i området.

Placering af Multibane i Terndrup

Multibanen i Terndrup bliver placeret tæt ved Terndrup skole og Terndrup idrætscenter. Nedenstående billede viser, hvor Multibanen i Terndrup bliver placeret. Multibanen er den store lysegrønne firkant på billedet.

Projektgruppen bag multibane i Terndrup

Her er der et billede af projektgruppen, hvor de får overrakt donationen fra Spar Nord Fonden.

Forrest til venstre ses Rikke Fynbo fra Borgerforeningen og Anette Ringsted fra Spar Nord i Terndrup. Bagerst fra venstre ses Allan Busk og Brian Christensen fra Terndrup idrætsforening, Anita Rytter fra idrætscentret, Kirsten Uldbjerg Bach fra Terndrup Skole og Ivan Johansen fra Borgerforeningen.

Klubnyheder